Exploit your ideas

Щаслива сім'я необхідна як для чоловіка і жінки, так і для держави в цілому. Демографічний розвиток країни залежить від створення здорових, гармонійних і благополучних сімей.

Говорячи про концепцію демографічного розвитку, ми виходимо з того, що будь-які дії в соціально -економічній сфері в силу їх взаємообумовленості повинні враховувати цілі, завдання, пріоритети демографічного розвитку. Згідно концепції, пріоритетом є формування сім'ї, збільшення тривалості життя, в тому числі здорової, активного життя городян, підвищення народжуваності, а також оптимізація міграційного руху населення з урахуванням інтересів соціального і економічного розвитку.

Ми акцентуємо увагу на проблемі народження здорових, бажаних і запланованих дітей як запоруки збереження генофонду нації. Необхідно створювати сприятливі соціальні умови для виношування, народження і розвитку здорових дітей. Навіть талановита, обдарована дитина, народжена небажаною і зростаюча в неблагополучних умовах, навряд чи зможе реалізувати все, що в неї закладено. Несприятливий розвиток і виховання зведе нанівець всі генні можливості дитини, а значить, створить грунт для виникнення безлічі асоціальних явищ (бродяжництво, дитячий алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, злочинність і т. п.).

Впровадження здорового способу життя, попередження інфекцій, що передаються статевим шляхом, підвищення загального добробуту, поддержка інстітуту сім'ї, навчання методам планування сім'ї, забезпечення гендерного равноправія в суспільстві економічно вигідні для країни. У цьому випадку знизяться затрати на лікування хвороб, а також на утримання структур, які працюють над запобіганням дитячого та дорослого неблагополуччя. Реалізація зазначених задач призведе до зміцнення інституту сім'ї, зростанню привабливості здорового спосібу життя у свідомості громадян, зниження кількості безпритульних дітей.

Для регулювання демографічного розвитку необхідні:
1. створення системи збереження, зміцнення і відновлювання здоров`я населення, реалізація потенціалу здоров'я людей; підвищення соціального престижу материнства і батьківства, повноцінного подружжя з дітьми ;
2. створення соціально -економічних умов, при яких батьки могли б повністю реалізувати свою потребу в дітях і успішно виховувати двох і більше дітей;
3. розвиток державної допомоги сім'ям, які мають дітей, втому числі у вирішенні житлових проблем;
4. забезпечення потреб сімей в медико - соціальних і других послугах, пов'язаних з народженням і вихованням дітей ;
5. поліпшення репродуктивного здоров'я населення, в тому числі зниження рівня безпліддя з урахуванням застосування сучасних медичних технологій ;
6. формування єдиної демографічної, сімейної політики в інтересах сім'ї з дітьми