Про нас


Президент організації
Неоніла Босма
Наша організація створена жінками-однодумцями на найважливіших принципах гуманізації - щирості, людяності, доброзичливості, милосердя та любові, сприйняття кожної людини як невичерпного джерела її життєвих сил. Система всіх складових діяльності суспільства, незважаючи на стрімкий науково-технічний рух вперед нашої планети, не встигає швидко здійснювати свій апгрейд. У зв`язку з цим ми спостерігаємо багато негативних явищ - це й різний рівень життя, і виснаження природних багатств, а також проблеми, пов`язані з жорстокістю та насиллям. На жаль, не можемо сьогодні й говорити про рівноправність жінки і чоловіка, але можливості з реформування оточуючого світу безмежні. Об`єднаємо наші зусилля! Тільки ми, жінки XXI століття, спроможні зробити світ прекраснішим та добрішим!

Ми вважаємо, що щастя кожної людини - це клопітка праця, яка безпосередньо впливає на багатогранну і цілісну природу людини. Бажання і розуміння Щастя для всіх різне: сімейний затишок, любов, престижна робота, соціальна й національна захищеність. Безумовно, лише внутрішня гармонія несе величезний вплив на органічний зв`язок людини з суспільством, бажання плекати, творити, примножувати його невичерпну духовну скарбницю. Головне, на нашу думку, розуміння того,що необхідно рухатися вперед, долаючи життєві труднощі.

Наш жіночий рух - це суспільне добровільне об`єднання, створене за ініціативою жінок, громадян України, що становить організацію однодумців з жінок-керівників, ведучих (провідних) спеціалістів, робітників закладів, організацій, підприємств, банків, страхових компаній, інвестиційних інститутів, навчальних закладів, засобів масової інформації, жінок - представників малого та середнього підприємництва, медичних працівників, психологів, юристів, економістів, спеціалістів сільського господарства, а також усіх жінок, девіз життя яких:"РУХ ВПЕРЕД І ТІЛЬКИ ВПЕРЕД!"

Основною метою організації є ВІДРОДЖЕННЯ ЖІНКИ, підвищення ролі жінки, всебічне сприяння встановленню рівноваги життєвих початків з допомогою жінки, затвердження значення жінки в державному масштабі, захист інтересів жінок в законодавчих та виконавчих органів влади, а також соціальний захист прав жінок.

Мета

Для досягнення мети організація вирішує такі завдання:

  • 1. Організовує жіночий рух і розробляє стратегію розвитку жіночого руху в Україні.
  • 2. Створює довгострокову «Програму відродження та розвитку жінок України ».
  • 3. Бере участь у встановленому порядку у законотворчості.
  • 4. Створює єдину систему взаємодії всіх галузей життєдіяльності - соціальну, політичну, бізнес, економіку, освіту, науку для забезпечення всебічного розвитку свідомості жінок.
  • 5. Створює систему забезпечення комплексом послуг, необхідних для розвитку жінок.
  • 6. Організовує консультаційні, інформаційні, наукові служби з усіх напрямків діяльності організації.
  • 7. Розробляє соціальні, культурні, освітні програми. Створює і веде єдину інформаційну базу даних по всіх напрямках діяльності.