Exploit your ideas

На початку нового тисячоліття ми знаходимося на шляху пошуку життєвого ідеалу. Формуючи й удосконалюючи себе, необхідно відкрити нові грані та можливості процесу модернізації суспільства шляхом органічного зв`язку багатовіковічних духовних надбань нашої держави із всесвітньою історією та культурою.

Проекти нашої організації спрямовані на:
- активізацію громадянської позиції на основі формування особистісних рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури;
- відродження національних звичаїв, традицій як у професійній діяльності, так і в побуті;
- впровадження програм щодо радикальних змін у процесі реалізації індивідуальних здібностей і талантів українців;
- формуванняміжособистісного спілкуваннята підготовки до життя в умовах ринкових відносин.
-реалізація професійної мобільності, освіти, підвищення рівня кригозору, значимості саоосвіти в житті кожної людини та суспільства в цілому;
- формувати культоровідповідності суспільства памяті предків та системі компонентів духовного світу і українця;